Onderstaande gebruikers maken, al dan niet structureel of periodiek, gebruik van de faciliteiten van SKC De Leemhof. Klik, indien mogelijk, op de naam om de bijbehorende website te openen.


Albert Heijn cursus BHV

Betuwse Kleindier Vereniging

Bridge Club Gendt

Buurtvereniging De Olyhorst

Callanatics Katy Schuurman

Coop Supermarkten

D66 Lingewaard

Dienst Landelijk Gebied

E.G.A. Dorien Vernooij

E.H.B.O. Gendt

Fitness Speijers

Gemeente Lingewaard

Gendtse Vogelvrienden

Historische Kring Gente

Kreatief Gendt

Kunstuitleen/kunstkring

Logopedie direct

Lokaal belang Lingewaard

Jumping Fitness

Bodyfit

Right Direction Music

Stichting Zorgwiel

Buurtzorg Nederland

Oranjestichting Gendt

PvdA Lingewaard

Platform Gendt

Rode Kruis Lingewaard

St. Kloppend hart voor Lingewaard

Dansatelier Over de Linge

St. Welzijn Lingewaard

St. Welzijn Ouderen Gendt

Tafeltennisvereniging Getavé

Trombosedienst

Vogelvereniging Onder Ons

Wijkplatform Molenwijk/Dries

Yoga van Gool

Zangkoor Jubilate

Methe Danst

SHO Bloedprikken