Ons RSIN nummer is: 009899741

Onze stichting stelt zich ten doel het in standhouden en exploiteren van een (of meer) gebouw(en) in de gemeente Lingewaard ten behoeve van een verantwoorde ontplooiing van het gemeenschapsleven alhier. Wij beogen niet het behalen van winst.

Bestuurssamenstelling:

Vacature : voorzitter
Martin van den Bergh : secretaris/penningmeester
Kees v.d. Laarschot    
     

Wij werken 100 % met vrijwilligers die daarvoor geen vergoeding ontvangen.

Onder het kopje gebruikers staan een veelvoud van verenigingen en gebruikers die een enorme diversiteit aan activiteiten organiseren.